ฉันต้องจัดเตรียมเอกสารก่อนเริ่มภารกิจหรือไม่

ใช่! ในบางกรณี

บางสัญญาเช่านั้นจะมีเอกสารอนุมัติสิทธิ์สัญญาหรือภาพ ที่คุณต้องพิมพ์หลายสำเนาไว้ล่วงหน้าที่ต้องลงนามระหว่างการทำงาน

เมื่อในภาพถ่ายมีรูปผู้คนที่สามารถจดจำได้ บุคคลเหล่านั้นจำเป็นต้องลงนามในเอกสารอนุมัติสิทธิ์ภาพ

หากไม่ได้ระบุอะไรในสัญญาเช่าหรือความเห็นของลูกค้า จะไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องใดๆ เราแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจสัญญาเช่าให้ละเอียดก่อนมอบหมายงาน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้

ดูเพิ่มเติม