เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่

หากสถานที่ปิดและไม่สามารถติดต่อผู้ติดต่อที่ไซต์งานได้ คุณต้องรอช่วงเวลาหนึ่ง (~30 นาที) หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจาก 30 นาที ให้เปลี่ยน สถานะ ของภารกิจเป็น “ลูกค้าไม่มาตามนัดหมาย”

mceclip0.png

และอธิบายถึงสถานการณ์ในกล่องความเห็นบนหน้างาน หากคุณมีเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ

mceclip1.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 23 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้