เจ้าของต้องการภาพถ่ายมาก / น้อย

ในบางกรณี เจ้าของธุรกิจอาจขอให้ถ่ายภาพมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุความต้องการไว้ในแพ็ค นั่นไม่ใช่ปัญหา ตราบใดที่แจ้งให้ OCUS และลูกค้าของเราทราบ นี่คือสิ่งที่ต้องทำหากเกิดกรณีนี้ขึ้น :

  • หากเจ้าของธุรกิจต้องการภาพถ่ายมากกว่าที่ระบุไว้ในแพ็ค : เขาต้องติดต่อฝ่ายการค้า/หุ้นส่วนของตนเองเพื่อขอภาพถ่ายเพิ่ม หากฝ่ายการค้าเห็นด้วย เขาต้องติดต่อเราเพื่อรับการยืนยัน หลังจากยืนยันแล้ว เราจะอัปเกรดแพ็ค และแจ้งให้ช่างภาพและร้านอาหารทราบ
  • หากเจ้าของธุรกิจต้องการภาพถ่ายน้อยกว่าที่ระบุไว้ในแพ็ค : ไม่มีปัญหา เพียงระบุความเห็นไว้ในหน้าภารกิจเมื่อคุณอัปโหลดภาพ ตัวอย่างเช่น: “ร้านอาหารให้บริการอาหารเพียง 3 จานแทนที่จะเป็น 5 จาน” หากไม่มีความเห็นใดๆ ภารกิจจะไม่ได้รับการตรวจสอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะต้องติดต่อคุณเพื่อรับข้อมูล ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบภารกิจล่าช้า
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
78 จาก 113 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้