จะลงทะเบียนกับ OCUS ได้อย่างไร

To order a assignement, you must first be registered on our platform: ในการที่จะรับงานนั้น คุณต้องลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของเราก่อน:

To do so, ask one of your colleagues to invite you to join him on OCUS. โดยขอให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเชิญคุณเข้าร่วม OCUS

  • Receiving an email inviting you to join his network on OCUS; แล้วคุณจะได้รับอีเมลเชิญคุณเข้าร่วม OCUS;
  • Complete the pre-filled form; เตรียมกรอกแบบฟอร์ม

    mceclip0.png

  • Validate your registration; ตรวจสอบการลงทะเบียนของคุณ;
  • Accept the invitation received on your interface. แล้วตอบรับคำเชิญ

    mceclip0.png

Once you have accepted his invitation, you will be able to place an order on your own. เมื่อคุณตอบรับคำเชิญแล้ว คุณจะสามารถกดรับงานได้ด้วยตัวเอง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้