การออกใบแจ้งหนี้

OCUS จะสรุปงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเดือนละครั้งในใบแจ้งหนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับการชำระเงิน บทความนี้จะสรุปขั้นตอนและตัวเลือกทั้งหมดที่มีในระหว่างกระบวนการนี้

คลิกที่ชื่อเพื่ออ่าน

 1. การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ (Invoice validation)
 2. ประเภทของใบแจ้งหนี้ (Types of invoices)
 3. การสร้างใบแจ้งหนี้ของคุณเอง (Creating your own invoice)
 4. การส่งใบแจ้งหนี้ของคุณ (Submitting your invoice)
 5. ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ของคุณ (Error in your invoice)

คำถามที่พบบ่อย

 

ก่อนเริ่มดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ให้ข้อมูลการชำระเงินบนแพลตฟอร์มในส่วน "การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน (Billing and payments)"

ในกรณีที่ข้อมูลการชำระเงินของคุณไม่ถูกต้อง OCUS ไม่สามารถรับประกันการชำระเงินภายในระยะเวลาปกติได้!

1.การตรวจสอบใบแจ้งหนี้

การเรียกใบแจ้งหนี้ครั้งที่ 1:
วันที่: ระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 ของเดือน
งานที่รวม: ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า (ไม่ว่าจะเป็นวันนัดหมายใดก็ตามเราคำนึงถึงวันที่ยืนยันด้วย)

 • ไปที่ส่วน "การสร้างใบแจ้งหนี้" ของแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของคุณในช่วงเวลาสองช่วงที่กล่าวถึงด้านบน
 • หากคุณไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่แสดง ทำการแจ้งร้องเรียนโดยตรงที่ด้านล่างของหน้า โปรดดูหัวข้อที่ 5 ของบทความนี้สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด

โปรดตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อความเร็วในการชำระเงิน จะช่วยให้เราสามารถดำเนินการชำระเงินอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์ม Payoneer. คุณจะได้รับการชำระเงินของคุณในสกุลเงินท้องถิ่นที่ระบุไว้ใน ข้อมูลการชำระเงิน Payoneer ของคุณ

หากใบแจ้งหนี้ของคุณได้รับการตรวจสอบ และการชำระเงินพร้อมแล้ว สถานะจะแสดงเป็น "กำลังดำเนินการชำระเงิน" หากมีการแจ้งสถานะอื่นนั่นแปลว่าต้องขอความช่วยเหลือจากทีม OCUS หรือจากคุณ

หมายเหตุ: ในกรณีที่การตรวจสอบใบแจ้งหนี้อยู่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การชำระเงินจะถูกเลื่อนตามวันทำการถัดไป

2..ประเภทของใบแจ้งหนี้

คุณสามารถเลือก

 • สร้างใบแจ้งหนี้ของคุณอัตโนมัติโดย OCUS หรือ

 • ส่งใบแจ้งหนี้ของคุณเอง

การแก้ไขตัวเลือกนี้อยู่ในส่วน "การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน"(“Billing and payment”) ของการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ ด้านล่างสุดของหน้า คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินและข้อมูลของคุณได้จากที่นี่. สามารถเปลี่ยนข้อมูลระหว่างใบแจ้งหนี้สองใบของเดือนเดียวกันได้


3.การสร้างใบแจ้งหนี้ของคุณเอง

ในกรณีที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ของคุณเอง ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ตามกฎหมายฝรั่งเศสเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหนี้ มิฉะนั้น ทีมบัญชีของเราไม่สามารถอนุมัติได้:

 • หมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่
 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขภาษี หรือหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หากเกี่ยวข้องกับการบัญชีในประเทศของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศของคุณ ภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่มีผลในกรณีของคุณในฐานะผู้พำนักที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสตามมาตรา 259-1 ของรหัสภาษีทั่วไปของฝรั่งเศส (Code général des impôts) หากคุณอัปโหลดใบแจ้งหนี้ของคุณเอง ให้อ้างถึงบทความก่อนหน้าหรือบทความ 44 ของ Directive 2006/112/EC ที่กล่าวถึงการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ข้อมูล OCUS: ที่อยู่ของเรา (86-90 Rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris), หมายเลข SIRET (818 371 742 00011) และหมายเลข VAT (FR 36 818371742)
 • รายละเอียดงาน​(assignment details): หมายเลขอ้างอิง ชื่อ วันที่ตรวจสอบ ราคาต่อหน่วย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ค่าเดินทางหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิก/การเลื่อนกำหนดการ) ยอดรวมรายเดือนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.การส่งใบแจ้งหนี้ของคุณ

ต่อไปนี้คือสามขั้นตอนในการส่งใบแจ้งหนี้ของคุณ :
ขั้นตอนที่1 :ตรวจสอบรายการใบแจ้งหนี้ของคุณ

 • ไปที่ “ใบแจ้งหนี้” 
 • คลิกที่ใบแจ้งหนี้ล่าสุด (สถานะ : READY) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณผ่านรายการจากบนลงล่าง

mceclip5.png

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบข้อมูล 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในใบเสนอราคาถูกต้อง : ภารกิจ จำนวนเงิน ค่าตอบแทน ภาษี...

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบใบแจ้งราคา

mceclip6.png

mceclip7.png

หมายเหตุ: โปรดอย่าเพิ่มความคิดเห็นหากใบแจ้งหนี้ของคุณไม่มีข้อผิดพลาด
การเพิ่มคำอธิบายหรือภาพที่หน้าจอจะทำให้กระบวนการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของคุณช้าลง

การตรวจสอบความถูกต้องจะเปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้เป็น “การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ”

mceclip8.png

หมายเหตุ: หากมีปัญหาในการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ จะแสดงในสถานะใบแจ้งหนี้

mceclip9.png

5.ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ของคุณ

หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับใบแจ้งหนี้ของคุณ คุณสามารถร้องเรียนได้ ทีมงานของเราจะตรวจสอบ จะตอบรับหรือปฏิเสธคำร้อง ภายใน 4 วัน โปรดตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้อย่างสม่ำเสมอ

เราต้องขออภัยที่ไม่สามารถเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้น แม้ว่าคุณจะพยายามติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือก็ตาม


ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเรียกร้อง :

 1. คลิกที่ "มีอะไรผิดปกติ ?" ด้านล่างของหน้าใบแจ้งหนี้
 2. อธิบายสถานการณ์ของคุณให้ละเอียดและแม่นยำที่สุด รวม ID และชื่องานที่มอบหมาย แต่ไม่มีภาพหน้าจอ มิฉะนั้น ทีมของเราอาจตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของคุณไม่ได้

คุณจะได้รับคำตอบภายในสี่วัน

 • หากการอ้างสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบ สถานะใบแจ้งหนี้ของคุณจะได้รับการอัปเดตเป็น "ต้องชำระ" ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
 • หากการอ้างสิทธิ์ถูกปฏิเสธ ทีม OCUS จะให้คำตอบโดยละเอียด คุณสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของคุณหรือทำการร้องเรียนอื่น (ให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อย

ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยและการอ้างสิทธิ์ ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้:

- งานขาดหายไป: ใบแจ้งหนี้ของคุณ จะรวมเฉพาะงานที่ได้รับการตรวจสอบและส่งไปยังลูกค้าโดยทีมของเราในวันแรกและวันสุดท้ายของเดือน สำหรับงานบางงาน วันที่นัดหมายอาจไม่ตรงกับวันที่ตรวจงาน

- ไม่มีค่าธรรมเนียม: การยกเลิกและการชดเชยการเลื่อนกำหนดงาน จะเครดิตในใบแจ้งหนี้ของคุณ หากเกิดขึ้นระหว่างเดือน หากคุณสังเกตเห็นว่าไม่มีค่าธรรมเนียม คุณสามารถร้องเรียนตามกระบวนการ (โปรดดูข้อมูลด้านบน) อย่าลืมใส่ ID หรือชื่องาน

- ฉันสามารถรวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่? ช่างภาพจากฝรั่งเศสบางรายเท่านั้นที่สามารถรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในใบแจ้งหนี้ได้ ช่างภาพจากประเทศอื่นทำไม่ได้

- รวมภาษีไหม? เราไม่เก็บภาษีตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ

- การทำงานซ้ำ (Reshoot) ถูกนำมาพิจารณาอย่างไร? ในกรณีที่มีการขอให้ถ่ายงานนั้นๆใหม่ ระบบจะพิจารณาวันที่ตรวจสอบความถูกต้องของงานล่าสุดแทนวันแรก แม้ว่าวันที่ทั้งสองจะเกิดขึ้นในเดือนต่างกันก็ตาม

สำหรับปัญหาหรือคำถามอื่นๆ โปรดติดต่อทีม OCUS เพื่อขอความช่วยเหลือ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
30 จาก 121 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้