ความยากลําบากในการอัปโหลดภาพถ่ายของคุณ

ในระหว่างที่คุณได้รับงานต่างๆกับ OCUS คุณอาจประสบปัญหาการอัปโหลดสื่อ

:หลายกรณีอาจส่งผลกระทบต่อการส่งสื่อของคุณ เช่น

- technical glitch ความผิดพลาดทางเทคนิค

- error (ie. wrong media on the assignment) ข้อผิดพลาด เช่นสื่อผิดพลาดในงาน

- you want to add more pictures ; or you have been requested to do so but it does not work through the platform คุณต้องการเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติม หรือคุณได้รับการร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าว แต่ไม่สามารถทำงานผ่านแพลตฟอร์มได้

If you face one of these situations, you can send us the media by other options, such as WeTransfer. To avoid any expiry of your files when you send it by email, we recommend you to create a link.หากคุณเผชิญหน้ากับหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถส่งสื่อมาถึงเราด้วยตัวเลือกอื่นๆ เช่น WeTransfer เพื่อหลีกเลี่ยงการหมดอายุของไฟล์เมื่อคุณส่งทางอีเมล เราขอแนะนำให้คุณสร้างลิ้งค์

 

ต้องทำอย่างไร?

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
8 จาก 102 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้