ตั้งการช่วยเตือน

When trying to schedule a photoshoot you can face situations in which you can't set the appointement because the on site contact doesn't know when he will be available. You can now set a reminder to call him later. เมื่อคุณพยายามกำหนดเวลานัดหมายการถ่ายภาพ คุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถนัดหมายได้ เนื่องจากผู้ติดต่อในไซด์งานไม่ทราบว่าเขาจะว่างเมื่อใด ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่าการเตือนให้โทรหาเขาได้ในภายหลัง

In which cases can I set a reminder? ฉันสามารถตั้งเตือนความจำในกรณีใดบ้าง?
- If the on site contact has a problem with the guidelines (this will not send a notification to the customer success team). If you have an issue, regarding the guidelines please go on the Help center and then "contact us" - หากผู้ติดต่อหน้าไซด์งานที่มีปัญหากับไกด์ไลน์ (คำสั่งนี้จะไม่ส่งการแจ้งเตือนไปยังทีม Customer Success Team) หากคุณมีปัญหา เกี่ยวกับไกด์ไลน์ โปรดไปที่ Help center (ศูนย์ขอความช่วยเหลือแล้ว) " contact us หรือ ติดต่อเรา"
- If the on site contact is waiting for the next season - หากผู้ติดต่อหน้าไซด์งานกำลังรอฤดูกาลหน้า
- If the on site contact's establishment is under renovation - หากร้านค้าหรือสถานประกอบการของผู้ติดต่ออยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง
- If the on site contact is in vacation or the establishment is closed - หากผู้ติดต่อหน้าไซด์งานพักร้อนหรือปิดสถานประกอบการ
- If the weather delays the photoshoot - หากสภาพอากาศทำให้การถ่ายภาพล่าช้า
- If you are waiting for the confirmation of the appointment  - หากคุณกำลังรอการยืนยันการนัดหมาย

The reminder can't be used for personal use! The reminder has to be set only in situations where the on site contact cannot provide a confirmed date! ไม่สามารถใช้การเตือนความจำเพื่อการเป็นการส่วนตัวได้! ต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำเฉพาะในกรณีที่ผู้ติดต่อที่ไซด์งานไม่สามารถระบุยืนยันวันที่ได้!

How to set the reminder?  วิธีการตั้งค่าการเตือนความจำ?
1- Go on the mission page and click on schedule a reminder. Then choose the best field. ไปที่หน้าใบงานนั้นและคลิกที่กำหนดเวลาการแจ้งเตือน ( schedule a reminde) จากนั้นเลือกหตุผลที่เหมาะสมที่สุด


mceclip1.png

 

 2- Choose the date when you want the reminder to be removed. You can leave an additional comment. You can remove it at any moment! Also, to put a new one you have to remove the old one first. เลือกวันที่ที่คุณต้องการให้เตือนความจำ คุณสามารถลงคอมเม้นเพิ่มเติมได้ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือคุณสามารถลบการแจ้งเตือนออกได้ทุกเมื่อ! นอกจากนี้ การจะใส่อันใหม่ คุณต้องเอาอันเก่าออกก่อน

mceclip2.pngmceclip3.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
7 จาก 11 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้