ภาพของฉันได้ปฏิเสธ

ในบางครั้งอาจจะมีการปฏิเสธรูปภาพของคุณ ด้วยเหตุผลหลายประการ บทความนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆที่คุณสามารถทำได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธเราขอเตือนคุณว่าจำเป็นต้องเคารพ guideline ซึ่งมีอยู่ในงานแต่ละงานเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธงาน

 

1- สื่องานของฉันตั้งชื่อไม่ถูกต้อง ฉันต้องเปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่ ฉันจะทำอย่างไร?
ไปที่หน้า “my assignments หรือ งานของฉัน” และคลิก “action required” ส่วนนี้สงวนไว้สำหรับการดำเนินการต่างๆที่คุณต้องจัดการกับงานของคุณ ที่นี่คุณสามารถเลือกจัดการเปลี่ยนชื่องาน โดยคลิกไปที่  “rename media (การเปลี่ยนชื่อสื่องาน)” จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังหน้าที่คุณสามารถคลิก เพื่อเปลี่ยนชื่อที่รูปภาพและแก้ไขได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ “confirm หรือ ยืนยัน"

 

mceclip0.png

 

2- ฉันถูกขอรูปถ่ายเพิ่มเติมฉันควรทำอย่างไร?
เป็นไปได้ว่าแผนกควบคุมคุณภาพจะขอรูปภาพเพิ่มเติมจากคุณ  เพราะคุณใส่รูปภาพไม่ครบ ไม่ถูกต้องหรือรูปภาพบางรูปไม่ตรงตามguideline ในกรณีเหล่านี้เราจะถามคุณว่าคุณมีรูปภาพเพิ่มเติมหรือไม่
 ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้โดยตรงจากบัญชีงานของคุณ โดยไปที่หน้า “my reports หรือ หน้ารายงาน” แล้วคลิก “action required (การดำเนินการที่จำเป็น)” ส่วนนี้สงวนไว้สำหรับการดำเนินการต่างๆที่คุณต้องทำในงานที่มอบหมาย  ที่นี่งานจะปรากฏขึ้นคุณสามารถคลิก เพื่อจะไปที่หน้า ดาวน์โหลดและทำการใส่รูปภาพเพิ่มเติมของคุณ หากคุณไม่มีภาพเพิ่มเติมใด ๆ แต่คุณมีคำอธิบายที่ถูกต้องโปรดแจ้งให้เราทราบแล้วเราจะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องทำการถ่ายใหม่หรือไม่

 

3- ฉันถูกขอให้ทำการถ่ายภาพใหม่ฉันควรทำอย่างไร?
หากคุณไม่ปฏิบัติตามguideline เราไม่สามารถส่งภาพถ่ายให้กับลูกค้าได้ ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องทำการถ่ายใหม่หรือไม่ คุณจะต้องนัดหมายกับ on site contact (ทางร้านค้า)เพื่อทำการถ่ายภาพใหม่ที่ถูกปฏิเสธหากคุณปฏิเสธที่จะทำการถ่ายใหม่คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานนั้นๆ เนื่องจากคุณไม่เคารพและปฏิบัติตาม guideline.

 

4- งานของฉันได้รับการตรวจสอบโดย OCUS แต่ตอนนี้ถูกปฏิเสธ?
OCUS จะส่งมอบงานไปยังลูกค้าเมื่องานเป็นไปตาม Guideline ในบางกรณีลูกค้าอาจปฏิเสธงานแม้จะมีการตรวจสอบความถูกต้องจาก OCUS แล้ว  ทีมงานผู้ควบคุมคุณภาพจะแก้ไขปัญหาและ สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าเอง โดยจะไม่ติดต่อหาคุณ และงานจะถูกส่งกลับไปให้ลูกค้าอีกครั้ง  หรือหากทางเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการแก้ปัญหา  ทีมงานจะติดต่อคุณเอง (รูปภาพเพิ่มเติม ... )

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
15 จาก 55 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้