ตัวอย่างของการฉ้อโกง

แพลตฟอร์มของเราอาศัยความไว้วางใจระหว่าง OCUS ชุมชนช่างภาพ และพันธมิตรธุรกิจ ที่ใช้บริการของเรา เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจนี้ เราจึงติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีการฉ้อโกงอย่างสม่ำเสมอ

 

การตรวจสอบและการตรวจจับ

ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อโกง เมื่อตรวจพบ ทีมผู้เชี่ยวชาญจะติดตามผลเพื่อตรวจสอบแต่ละเหตุการณ์และชี้แจงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น ในบางครั้งได้รับการยืนยันว่าเกิดการฉ้อโกงจริง ก็จะมีการดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิด

 

การตรวจสอบ

ให้คำมั่นว่าจะเริ่มต้นตรวจสอบด้วยการตั้งสมมุติฐานถึงความบริสุทธิ์และโปร่งใสเสมอ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดว่าเคสนั้นผลออกมาเป็นอย่างอื่น แต่ละคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและปราศจากอคติ และคำตัดสินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานที่เพียงพอและชัดเจนเท่านั้น ส่วนการตรวจจับเบื้องต้นนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ ทุกเหตุการณ์จะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของ OCUS   ทั้งนี้ user จะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

 

บทลงโทษ

หากได้รับการยืนยันการกระทำว่าเป็นการฉ้อโกง OCUS จะลบผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากแพลตฟอร์ม การตัดสินใจนี้อาจอุทธรณ์ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุการณ์ OCUS จะดำเนินการตามกฎหมายทางอาญาในขอบเขตสูงสุด ที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

 

ความโปร่งใส 

OCUS ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะตรวจสอบและดำเนินการอย่างโปร่งใสต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ

 

พฤติกรรมฉ้อโกง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :

- การนำส่งเนื้อหางานอื่นที่ไม่ใช่ของคุณเอง

- การนำเนื้อหาจากงานที่เสร็จสิ้นก่อนหน้าแล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นเองหรือเนื้อหางานที่สร้างขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ

- การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล GPS และ Metadata

-  การให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องเมื่อเปิดบัญชี

- การเคลมเรียกร้องค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นการฉ้อโกง เช่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการติดต่อหน้าไซด์งานและค่าธรรมเนียมการเดินทางที่ไม่เป็นความจริง

- การปลอมเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองบนแพลตฟอร์มของ OCUS

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
4 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้