ตัวอย่างของการฉ้อโกง

แพลตฟอร์มของเราขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ที่เราสร้างขึ้นระหว่างชุมชนผู้สร้างภาพและพันธมิตรที่ใช้บริการของเรา
OCUS ตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยอย่างแข็งขันเพื่อกำจัดหลักฐานการประพฤติมิชอบและกิจกรรมการฉ้อโกงเพื่อรักษาความไว้วางใจนี้

การตรวจสอบและตรวจจับ

OCUS ใช้ AI เพื่อตรวจจับการประพฤติมิชอบและ/หรือการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ ผู้สร้างภาพกระทำการมอบหมายงาน การมอบหมายนี้จะได้รับการตรวจสอบโดยทีมงานเฉพาะ หากมีการกระทำโดยมิชอบต่อOCUSจริงหรือมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามการอ้างสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นี้ เมื่อพิจารณาแล้วว่าผู้สร้างภาพได้กระทำความผิด ผู้กระทำความผิดจะถูกลงโทษทางวินัย

การตรวจสอบ

OCUSให้คำมั่นว่าจะเริ่มการสอบสวนโดยสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งอื่น

การตรวจจับเบื้องต้นทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติของAI พร้อมการตรวจสอบการจัดการโดยทีมงาน ทีมงานของ OCUS จัดการการสืบสวนทั้งหมดอย่างยุติธรรมและจะสรุปก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจนเท่านั้น

การตักเตือนและการลงโทษทางวินัย

ทีมงานOCUS อาจใช้การลงโทษทางวินัยสี่ประเภทขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดที่กระทำ การดำเนินการทางวินัยตามรายการด้านล่างอยู่ในลำดับจากระดับต่ำสุดถึงสูงสุดในแง่ของความรุนแรง:

 • การตักเตือน: ผู้กระทำความผิดจะถูกตรวจสอบอย่างแข็งขันโดยทีมงาน OCUS หลังจากกระทำความผิดในประเด็นซ้ำๆ
 • การตักเตือนครั้งสุดท้าย: ผู้กระทำความผิดได้รับโอกาสอีกครั้งในการปรับปรุงก่อนที่จะได้รับการดำเนินการอย่างเข้มงวดเช่น "หมดเวลา" และ "ระงับ" (ดูด้านล่าง)
 • หมดเวลา: ผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รับอนุญาตให้จับคู่กับงานใหม่ แผนที่แดชบอร์ดของผู้สร้างภาพถูกตั้งค่าเป็นข้อจำกัดชั่วขณะเพื่อให้แน่ใจว่าการมอบหมายที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดผ่านมาตรฐานOCUS OCUSขอสงวนสิทธิ์ว่าเมื่อใดที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับอนุญาตให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายใหม่
 • การระงับ: ผู้กระทำความผิดจะถูกให้ออกจากแพลตฟอร์มโดยOCUS หากพบว่ามีความผิดในกิจกรรมฉ้อโกงหรือการประพฤติมิชอบซ้ำ ๆ แม้ว่าจะมีการเตือนหลายครั้ง

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้กระทำความผิดอาจสามารถอุทธรณ์คดีของตนได้ขึ้นอยู่กับการกำกับดูแลที่เป็นไปได้ ดังนั้นในระหว่างการสืบสวนโดยทีมสืบสวนของOCUS จึงจำเป็นต้องให้รายละเอียดที่ครบถ้วนและบันทึกหลักฐานที่อาจสนับสนุนสาเหตุของพวกเขา

OCUSจะดำเนินการทางกฎหมายอาญาตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต หากความผิดนั้นมีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อ OCUS

ความโปร่งใส

OCUS ให้คำมั่นว่าจะโปร่งใสอย่างเต็มที่ต่อทุกฝ่ายในระหว่างกระบวนการทั้งหมด ต่อไปนี้คือเหตุผลที่ ผู้สร้างภาพอาจถูกสอบสวน:

กิจกรรมการประพฤติมิชอบรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • กระทำพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ก่อกวน หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสมาชิกในทีม OCUS ผู้ติดต่อในสถานที่หรือพันธมิตรภายนอก ทั้งทางวาจาหรือทางร่างกาย ซึ่งรวมถึงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมหรือการเสียดสีและใส่ร้าย
 • มีความล่าช้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปรากฏตัวตามนัดหมายที่กำหนดและการถ่ายทำใหม่
 • การกำหนดเวลาการมอบหมายงานล่าช้า การถอนตัวเองจากงาน และการอัปโหลดไฟล์มีเดียล่าช้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของ OCUS อย่างต่อเนื่องและ
 • การส่งไฟล์มีเดียที่แก้ไขแล้ว

กิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การเรียกร้องค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ เช่น การยกเลิกการติดต่อในสถานที่ ค่าธรรมเนียมการเลื่อนวันออกไป และค่าธรรมเนียมการเดินทาง
 • การส่งเนื้อหาที่ไม่ใช่ของคุณเอง
 • การใช้ไฟล์มีเดียของตนซ้ำในงานอื่น ๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ติดต่อในสถานที่
 • การใช้ไฟล์มีเดียซ้ำกับที่สร้างขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มอื่น
 • จัดการข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลmeta
 • ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อเปิดบัญชี
 • อ้างว่าเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองบนแพลตฟอร์ม OCUS
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
18 จาก 24 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้