รูปแบบการจัดส่งสำหรับรูปภาพคืออะไร?

าพถ่ายจะถูกส่งตามค่าเริ่มต้นในรูปแบบเว็บ (เหมาะสำหรับใช้บนเว็บไซต์ - 1278 พิกเซล)

ขึ้นอยู่กับการใช้ภาพถ่ายเราสามารถตั้งค่าบัญชีของคุณเพื่อให้คุณได้รับภาพถ่ายในรูปแบบ HD อย่างเป็นระบบคุณจะต้องขอเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เงื่อนไขนี้กลายเป็นอัตโนมัติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้