แพ็คไม่ดี - The pack is not the good one

 

Do you want more photos than offered in the pack? คุณต้องการรูปถ่ายมากกว่าที่เสนอในแพคเกตหรือไม่?

We invite you to contact your partner directly. Only they are able to review your request. If they accept, then the pack will be changed.  หากใช่เราขอให้คุณติดต่อพาร์ทเนอร์ของคุณโดยตรง พวกเขาเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบคำขอนี้ได้ หากพวกเขายินยอมให้มีการถ่ายภาพเพิ่ม จะมีการปรับเปลี่ยนแพคเกตให้

 

You would prefer fewer photos than what the pack proposes?

No problem, you can notify us or the photographer directly. คุณต้องการภาพถ่ายน้อยกว่าที่เสนอไปหรือไม่ สามารถทำได้ คุณสามารถแจ้งผ่านเราหรือแจ้งช่างภาพโดยตรงได้เลย

Be careful, each assignment corresponds to only one photoshoot. Thus, if you take  fewer photos for a photoshoot, you will not be able to have a second time slot to finish it. You will have to contact your partner to order a new photoshoot  โปรดพึงระวัง ในแต่ละงานนั้นจะมีการถ่ายภาพเพียงครั้งเดียว ดังนั้นหากคุณเลือกถ่ายภาพในจำนวนน้อยลง  คุณจะพลาดโอกาสในการถ่าย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
11 จาก 19 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้