ตัวบล็อคงาน (Blockers)

งานที่คุณได้รับมอบหมายอาจถูกบล็อคด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่ง OCUS เราเรียกตัวบ่งชี้นี้ว่า ตัวบล็อค  (Blocker) เพื่อให้คุณอัปเดตและแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ตารางด้านล่างแสดงรายการ blocker ที่อาจเกิดขึ้นกับงานของคุณ​ สาเหตุการบล๊อคงาน ความคาดหวังในการแก้ปัญหาที่ระบุแต่ละรายการ รวมถึงอัพเดทสถานะต่างๆ ตลอดจนประเภทการแจ้งเตือนต่างๆ ที่คุณอาจได้รับ

ตัวบล็อก (blocker) แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ก่อนการมอบหมายและหลังการมอบหมาย

 

ก่อนการมอบหมาย

Blocker Description Notification

Estimated timeline

Contact refusal

ผู้ติดต่อหน้างานปฏิเสธงานที่มอบหมาย

 

สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่: 

 • establishment closed: สถานประกอบการปิดถาวร
 • guidelines: ผู้ติดต่อหน้างานติดขัด มีปัญหาเกี่ยวกับไกด์ไลน์ในการถ่ายภาพของงานนั้นๆ
 • has pictures: ผู้ติดต่อหน้างานมีรูปภาพแล้ว
 • not interested: ผู้ติดต่อหน้างานไม่สนใจถ่ายภาพ
 • no show: ผู้ติดต่อหน้างาน no show ไม่อยู่เมื่อถึงเวลานัดกับช่างภาพ
 • partner issue: มีปัญหาระหว่างผู้ติดต่อหน้างานกับหุ้นส่วน หรือบริษัทของเขาที่ต้องแก้ไข
 • partnership ended: ผู้ติดต่อหน้างานไม่ได้ทำงานกับบริษัทพาร์ทเนอร์ของคุณแล้ว
 • misc: อื่นๆ 

Email (ส่งถึงผู้ติดต่อหน้างาน)

นานถึง 30วัน

Set date later

ผู้ติดต่อหน้างานต้องการให้ตั้งค่าเลื่อนการนัดหมายไปภายหลัง

 

เหตุผลที่เป็นไปได้ ได้แก่: 

 • bad weather: สภาพอากาศไม่เหมาะสม ไม่เอื้อกับการทำงานถ่ายภาพ
 • client material issue: ผู้ติดต่อหน้างานไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ เสบียงอาหารที่เพียงพอต่อการทำงานได้
 • date unknown: ผู้ติดต่อหน้างานไม่สามารถระบุวันที่นัดหมายได้ทันที
 • in vacation: ผู้ติดต่อหน้างานกำลังอยู่ในช่วงหยุด พักร้อน และจะกำหนดวันที่ในภายหลัง
 • refurbishment: สถานประกอบการอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือปรับปรุง
 • waiting confirmation: ช่างภาพกำลังรอการติดต่อกลับจากผู้ติดต่อหน้างานเพื่อยืนยันการนัดหมาย
 • waiting next season: ผู้ติดต่อหน้างานขอให้เลื่อนงานถ่ายภาพออกไปเป็นช่วงเวลาอื่นของปี
 • misc: อื่นๆ
No notification sent Issue monitored weekly by OCUS
Call issue

พยายามติดต่อผู้ติดต่อหน้างานแต่ไม่สำเร็จ

 

เหตุผลที่เป็นไปได้ ได้แก่: 

 • wrong number: หมายเลขที่ถูกต้อง
 • no answer: ช่างภาพไม่สามารถติดต่อผู้ติดต่อหน้างาน 
 • not available: ช่างภาพติดต่อไปที่หน้างานหรือสถานประกอบการ แต่ไม่ได้คุยกับผู้ติดต่อหน้างาน
 • misc: อื่นๆ

Email sent to on-site contact

Up to 30 days 

Information request

ช่างภาพร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

เหตุผลที่เป็นไปได้ ได้แก่:

 • missing contact info: ไม่มีข้อมูลผู้ติดต่อ
 • missing doc: ช่างภาพต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • wrong number: ผู้ติดต่อหน้างานไม่ได้ให้เบอร์ที่ถูกต้อง
 • wrong address: ผู้ติดต่อหน้างานไม่ได้ให้ที่อยู่ที่ถูกต้อง
 • wrong email: ผู้ติดต่อหน้างานไม่ได้ให้อีเมลที่ถูกต้อง
 • misc: อื่นๆ

No notification sent

Within 24 hours
Guidelines clarification request

ช่างภาพขอคำชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง

 

เหตุลที่เป็นไปได้ ได้แก่:

 • unclear: ช่างภาพต้องการการระบุรายละเอียด
 • misc: อื่นๆ
No notification sent Within 24 hours

 

 

ภายหลังการมอบหมาย

Blocker Description Notification

Estimated timeline

Reshoot

ช่างภาพต้องทำงานซ้ำอีกครั้ง (Reshoot)

 

เหตุลที่เป็นไปได้ ได้แก่:

 • reshoot bad conditions: ความพยายามในการทำงานครั้งแรกพบกับสภาวะที่ไม่เหมาะสม (เช่น สภาพอากาศที่แย่)

 • quantity issue: ช่างภาพไม่ได้ถ่ายหรือส่งงานตามจำนวนงานขั้นต่ำ (ปัญหาด้านปริมาณอาจเกิดขึ้นหากผู้ติดต่อหน้างาน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด)

 • quality issue: รูปภาพที่ให้มาไม่ตรงตามข้อกำหนด ไม่ตรงตามไกด์ไลน์
 • misc: อื่นๆ

Assignment matched to the same Image Creator

Depending on Image Creator and on-site contact availability

Rename file ช่างภาพไม่ได้ตั้งชื่อให้ถูกต้องตามไกด์ไลน์ Notification sent to Image Creator Within 24 hours
Upload issue ช่างภาพพบปัญหาในการอัปโหลดงานบนแพลตฟอร์ม No notification sent Up to one week
Upload open

ทีมงานOCUS เปิดให้ช่างภาพอับโหลดภาพเพิ่มเติม

 • quantity issue: ช่างภาพอัพโหลดรูปภาพ ในจำนวนที่ไม่เพียงพอ
 • quality issue: ช่างภาพถูกขอให้อัปโหลดรูปภาพใหม่ ให้ตรงตามข้อกำหนด ไกด์ไลน์
Notification sent to Image Creator Within 24 hours

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้